Menu
Werkhorst 34, 7944 AT Meppel, tel: 0522 261224

Ringleidingsystemen/ringleidingversterkers

BL Ring

Wat is een ringleiding

Een ringleiding bestaat uit elektrisch geleidende draad, die rondom de (kerk)zaal wordt gelegd. Door middel van een ringleidingversterker wordt het geluidssignaal binnen deze ringleiding omgezet in een magnetisch veld. Gebruikers van hoortoestellen kunnen in de stand 'ringleiding' (T-stand) zonder last van omgevingsgeluiden profiteren van een betere spraakverstaanbaarheid.

Let op: niet alle hoortoestellen zijn uitgerust met een stand 'ringleiding'! 

Door onze jarenlange ervaring met ringleidingsystemen, kunnen wij ervoor zorgen dat daadwerkelijk een verbeterde spraakverstaanbaarheid gerealiseerd wordt. Door middel van metingen kunnen wij vaststellen of een bestaande ringleiding aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet. Hoewel de werking van een ringleidingsysteem vrij eenvoudig is, zijn vele aspecten van belang om te zorgen dat het systeem optimaal functioneert. Zo moet de lus correct worden aangebracht, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de juiste draaddiameter. Daarnaast is de aansturing door de ringleidingversterker relevant. Tevens dient rekening te worden gehouden met eventuele absorptie door metalen delen en/of een externe storingsbron.

Ringleidingversterker

Voor een werkbare ringleiding, moet er een krachtig magnetisch veld binnen een ringleiding zijn. Hiervoor is een ringleidingversterker nodig. Er zijn situaties die de werking van de ringleiding negatief beïnvloeden:

  • Absorptie door de metalen delen (betonijzer, verwarming, metalen stoelen, ed.)
  • Afmetingen van de ruimte

Soms zijn deze omstandigheden in de praktijk moeilijk te veranderen. Een krachtige ringleidingversterker kan dan uitkomst bieden.

Wij leveren deze stroomgestuurde ringleidingversterkers op maat, zelfs voor de grootste kerken en gebouwen!

Bijna overal kan een ringleiding worden aangebracht. Bij twijfelachtige situaties kunnen wij eerst een proeflus aanbrengen en het resultaat meten, waarna wellicht een definitieve ring/lus kan worden aangebracht.

Zowel bij de beoordeling/verbetering van een bestaande ringleiding als met betrekking tot een nieuw aan te leggen ringleidingsysteem, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden.